Strandveilig, Strand App

Programma Bescherming Infrastructuur Noordzee

Kees Schellens, Programmadirecteur Bescherming Noordzee van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaf tijdens de bijeenkomst een presentatie over het Programma Bescherming Infrastructuur Noordzee. Vervolgens gingen de deelnemers in op de technologische mogelijkheden die hieraan kunnen bijdragen.

Het is goed om te zien dat maritime security ook een onderwerp is waar Nederland Maritiem Land zich mee bezig houdt.

Nicole Kuipers, Directeur Kustwacht

Nederland Maritiem Land

Een sterke maritieme sector is essentieel voor onze welvaart, veiligheid en duurzaamheidsambities. Daarom heeft Nederland Maritiem Land als doel de Nederlandse maritieme sector te verbinden en te ondersteunen zodat de onmisbare rol van de sector voor het hele land wordt erkend en de sector nationaal en internationaal kan groeien.

Links

The post Maritieme Raad brengt bezoek aan Kustwacht en marine appeared first on Kustwacht Nederland.