Strandveilig, Strand App

Privacy Policy

Habo Hoveniers B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Renesse (4325HA) aan de Duinzoom 3, hierna te noemen “Habo Hoveniers” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Habo Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Habo Hoveniers u over de manier waarop Habo Hoveniers uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Habo Hoveniers worden aangeboden op https://www.strand-app.nl.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

  1. Persoonlijk

Habo Hoveniers gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Habo Hoveniers past wat u op https://www.strand-app.nl ziet aan op uw interesses. Habo Hoveniers gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

  1. Doel

Habo Hoveniers verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.strand-app.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Habo Hoveniers gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Habo Hoveniers.

  1. Uw account

In uw account op https://www.strand-app.nl slaat Habo Hoveniers onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer & e-mailadres.

  1. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Habo Hoveniers heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Habo Hoveniers samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Habo Hoveniers meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan in onze nieuwsbrief.

  1. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan https://www.strand-app.nl houdt Habo Hoveniers uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Habo Hoveniers haar aanbod aan u daarop aanpassen. Habo Hoveniers gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.renesseaanzee.nl/cookies/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

  1. Verbetering van diensten Habo Hoveniers

Habo Hoveniers kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Habo Hoveniers uitvoeren, geeft Habo Hoveniers uw e- mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Habo Hoveniers geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  1. a) De doorgifte geschiedt aan een door Habo Hoveniers voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Habo Hoveniers een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. b) Habo Hoveniers op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Habo Hoveniers maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Habo Hoveniers ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar habo@zeelandnet.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Habo Hoveniers tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.strand-app.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Habo Hoveniers

Habo Hoveniers heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Habo Hoveniers verwerkt ten behoeve van https://www.strand-app.nl. Habo Hoveniers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Habo Hoveniers bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.strand-app.nl, tenzij Habo Hoveniers op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Habo Hoveniers behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.strand-app.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.strand-app.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.strand-app.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-07-2020.