Strandveilig, Strand App

Strandveilig, Strand-App

De Strandveilig Strand-App geeft basis veiligheidinformatie over de Nederlandse stranden. Zo kun je in onze app zien of lifeguards aanwezig zijn en krijg je informatie over actuele risico’s. Bij een aantal gemeentes krijg je aanvullende informatie over het toeristisch verblijf aldaar, de veiligheid, bereikbaarheid, bijzonderheden en technische werkzaamheden.

Het Strand Veilig

De Strandveilig Strand-App is in beheer bij Reddingsbrigade Nederland namens de samenwerkende lifeguard-organisaties verenigd in het project “Het Strand Veilig”. Dit project heeft tot doel de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. Toezicht en hulpverlening, afstemming met lagere overheden en publiekscommunicatie vormen de drie hoofdlijnen om dat te bereiken. Financierende partijen achter dit project zijn de ministeries van VWS en I+W.

Meer informatie over het project >>